• For at få de rigtige dimensioner af skrue og motor, har vi model 1.1.

 • Vi har fået svejst 2 m. lange
  bor, og vi er 3 mand om at
  sætte det i Rainers kraftige
  boremaskine.

 • Der er opsat en buk, i skibets
  centerlinie, så Rainer har præcis støtte for boret.

 • Kunsten er, at ramme præcist ud med boret, inde i båden. Ok lige ved siden af midten.

 • Her er stævnrøret prøvet i hullet.

 • Dag beger stævnrøret. Dvs
  smelter varm beg-støber røret fast.

 • Inden vi sætter planker på,
  vil vi gerne have sænkekølen færdig. Kim smed svejser rustfrie flancher på.

 • For at kølen ikke skal sprælle
  (bugte sig) har vi tætnet bunden og hældt vand i, som
  køler den voldsomme varme.

 • Dag koger planke i svedekassen, og jeg varmer hænder i lommen.

 • Dag spænder den varme planke midlertidigt fast

 • Gert spænder varm planke agter.

 • Det sværeste for os, det er i
  hvert fald et stort arbejde. Tilpasning af første bord i rigtig vinkel, i spundingen.

 • De varme dampede planker,
  spændes hurtigt på, mens de
  er smidige.

 • Her ses de første 2 bord-range. Vi laver dem parvis, så
  styrbord/bagbord er ens, men
  spejlvendte.

 • 6. bord på plads. Bordene skifter hele tiden form og
  vinkel.

 • Efter 7 bordplanen er på, lægger vi bundstokke i. Det
  er den nederste del af spanterne, som forbinder
  siderne tværs over kølen.

 • Det er den midterste store
  bundstok, med alle “hakkerne” modsat skrogets
  indvendige form

 • Bundstok midlertidigt fastgjort med rustfrie skruer.

 • Ind i mellem er vi taget på skovtur. Vi søgte rundt i for-
  skellige Sjællandske skove.

 • Stammerne er lige, lange, og
  slanke. Men tunge. Selvom de er vinterfældet. Godt at Dag
  kan låne firmaets stilladsbil.
  Vi har valgt at ringe barken.
  Det er en delvis afbarkning.

 • Stammerne vil vi lagre, så de skal tørre langsomt.

 • Stammerne bliver hejst op,
  uden for teltet. Vi må hele
  tiden planlægge, for vi har
  ikke uanet plads.

 • Efter bundstokkene er tilpasset bunden, og midlertidigt fastgjort, klæder
  vi op igen.

 • Her er 9. Bordrang igang. Det
  er februar 2020. Nogle spørger, om hvornår vi er færdige? Vi svarer det fornuftigste vi kan. Jo - jo,
  eller såh.. det...

Anja og Dags tigermis, inspicerer afdækning mod sol og regn. Hvordan fanden er den kommet derop?